• +48 22 646 94 94

Rejestracja w Bazie

* oznacza pola wymagane

Dane podstawowe

Imię: *
Nazwisko: *
Data urodzenia: *   dzień: miesiąc: rok:
Kontakt
Kod pocztowy: - Miejscowość: *
Województwo:
Telefon komórkowy: *
e-Mail: *
Wykształcenie
Wykształcenie: *

Zatrudnienie

Instytucja 1 (aktualna/ostatnia)

Można podać maksymalnie 3 miejsca zatrudnienia.

Nazwa instytucji:
Miejscowość:
Stanowisko:
Zakres obowiązków:
Od: miesiąc: rok:
Do: miesiąc: rok:
Instytucja 2

Można podać maksymalnie 3 miejsca zatrudnienia.

Nazwa instytucji:
Miejscowość:
Stanowisko:
Zakres obowiązków:
Od: miesiąc: rok:
Do: miesiąc: rok:
Instytucja 3

Można podać maksymalnie 3 miejsca zatrudnienia.

Nazwa instytucji:
Miejscowość:
Stanowisko:
Zakres obowiązków:
Od: miesiąc: rok:
Do: miesiąc: rok:

Inne kwalifikacje

Znajomość języków obcych

Maksymalnie 4 pozycje

Język: Ocena znajomości:
Język: Ocena znajomości:
Język: Ocena znajomości:
Język: Ocena znajomości:

Licencje i certyfikaty
Inne:
Znajomość programów komputerowych, języków programowania, systemów operacyjnych

Maksymalnie 7 pozycji. Jeśli pozycji nie ma na rozwijanej liście, można ją wprowadzić bezpośrednio w polu tekstowym.

Nazwa:
Nazwa:
Nazwa:
Nazwa:
Nazwa:
Nazwa:
Nazwa:

Informacje dodatkowe

Załącznik

Opcjonalnie można dołączyć plik zawierający CV oraz inne dokumenty w formacie Microsoft Word, dokument Open Office lub PDF. Sumaryczny rozmiar plików nie może przekroczyć 2 MB.

Plik CV:
Inne dokumenty:

Informujemy, że proces rekrutacyjny jest prowadzony przez Bigram S.A. Personnel Consulting. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych eliminuje z udziału w procesie rekrutacyjnym.

Administratorem zbioru danych osobowych jest BIGRAM SA. Celem przetwarzania tych danych jest prowadzenie procesu rekrutacyjnego.